Dzwiek

Zapraszamy Pań„stwa na wypoczynek poś›ród lasów i stawów na urokliwej ziemi ŚšWIʘTOKRZYSKIEJ, na dawnym szlaku królewskim KRAKÓW - SZYDŁÓW - SANDOMIERZ. W naszym Gospodarstwie Rybackim oferujemy komfortowe domki gościnne z wł‚asnym molo i strzeżonym parkingiem. Dysponujemy miejscem przystosowanym do postawienia przyczep campingowych i camperów.

Gospodarstwo to posiada 23 stawy o różnych kształ‚tach, z wyspami leś›nymi oraz zatokami, o łą…cznej powierzchni lustra wody ponad 40ha. Stawy są… dobrze zarybione i część‡ z nich jest przeznaczona na wę™dkowanie przez cał‚y rok. Łowisko karpiowe: karp  1-30kg, amur 2-15kg, toł‚pyga 2-15kg, jesiotr, ł‚owisko spiningowe: szczupak 1-15kg, sandacz 2-10kg, sum 3-20kg, ł‚owiska mieszane z mniejszymi okazami jak i również z białą rybą.

Posiadamy własną sieć‡ dróg wewnę™trznych położonych mię™dzy stawami, połączonych z duktami leśnymi sąsiadują…cymi bezpoś›rednio z naszym Gospodarstwem. Teren naszego Gospodarstwa stanowi wyjątkowy klimat jaki stwarza środowisko stawów położonych wśród lasów, obfitujących w różne gatunki ptaków, dzikich zwierzą…t i ryb. W którym warto spędzić wolny czas o kazdej porze roku i na pewno znajdą Państwo u nas Spokój i wspaniał‚e warunki do wypoczynku.

 

Galeria Zdjęć

Zobacz także:

Odwiedzin: 74342

Kompleks naszych stawów rybnych napełniony jest wodą źródlaną…. O jakości wody ś›wiadczy bujnie tu wystę™pują…ca roś›linność‡ wodna i bł‚otna. Obok pospolitych roś›lin wodnych takich jak: strzałka wodna, moczarka kanadyjska, rogatek sztywny. Spotkać tu można gatunki chronione, grzybienie białe i grążela żół‚tego. Grzybienie białe są jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków roślin wodnych zakorzenionych, o liś›ciach pł‚ywają…cych o pięknym dużym kwiecie.

Z ptaków tutaj bytujących zaobserwować‡ można Bł‚otniaka stawowego, który gnieździ się™ corocznie na pół‚wyspie mię™dzy dwoma urokliwymi stawami. Zobaczyć‡ również można czaple siwą i białą, łabędzia niemego, mewy śmieszki, czajki, różne gatunki kaczek i trzciniaków oraz wiele innych rzadkich gatunków ptaków jak na przykład zimorodek.

 

Nasze gospodarstwo rybackie zajmuje się™ hodowlą… ryb: karpia, amura, lina, suma, szczupaka. Hodowla ryb w naszym gospodarstwie jest ekologiczna, prowadzona od wylę™gu, oparta na tradycyjnej hodowli sprzed wielu dziesięcioleci. Ryby karmione są… naturalnymi pokarmami. Dzięki odpowiednim zabiegom, dobremu stanowi technicznemu naszych stawów smak ryb jest wyją…tkowy.

Na miejscu oferujemy Państwu zakup żywych ryb i według życzenia patroszymy je. Filetujemy, wędzimy, smażymy. Oferujemy także transport żywych ryb w dowolne miejsce w specjalnych zbiornikach z podawanym tlenem.                                                                                                                                                                                   Gospodarstwo rybackie "Toporów" , Wakacje z wďż˝

dkďż˝    Wakacje takďż˝e moďż˝na wspaniale spďż˝dziďż˝ w Polsce. Czas wolny nad wodďż˝. Gospodarstwo agroturystyczne poďż˝oďż˝one w województwie ďż˝wiďż˝tokrzyskim. Nie daleko miejscowoďż˝ci uzdrowiskowych takich jak: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Stawy hodowlane sďż˝ dobrze zarybione i dla wprawnego wďż˝dkarza nie jest problemem zďż˝owiďż˝ piďż˝knďż˝ sztukďż˝. Wďż˝dkowanie u nas to przyjemno��. Domki letniskowe sďż˝ bardzo wysokiej klasy. Kaďż˝dy pokój i domek ma swojďż˝ ďż˝azienkďż˝. Jest piďż˝kne molo, rowerek wodny. Stawy rybne majďż˝ unikalny klimat dziďż˝ki otoczeniu lasów. Moďż˝na powiedzieďż˝ ďż˝e jest tu luksusowa agroturystyka.  Domki letniskowe sďż˝ nad samďż˝ wodďż˝. Pole campingowe jest przystosowane do postawienia samochodu typu camper. A takďż˝e przyczepy kempingowej. Jesteďż˝my przekonani ďż˝e wrócicie jeszcze do naszego gospodarstwa agroturystycznego. Prowadzimy wynajem domków letniskowych. W domkach sďż˝ kominki. Moďż˝na zje�� wczeďż˝niej zďż˝owionďż˝ rybďż˝. Upiec na grillu, bďż˝dďż˝ uwďż˝dziďż˝. Jest piďż˝kne miejsce na ognisko. Wďż˝dzarnia ostro pracuje. Najlepiej smakuje wďż˝dzony szczupak i amur. W gospodarstwie jest piďż˝knie o kaďż˝dej porze roku. W lecie jest cudownie, jesieďż˝ jest urocza.